Biodata Penulis Blog

Nama : Isni Dhanianto, M.Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan
S1 BK STKIPMPL Lulus 2012
S2 BK UNNES Lulus 2015

Pekerjaan
1. Dosen di STMIK Pringsewu
2. Dosen di Prodi BKI FDIK IAIN Raden Intan Lampung
3. Waka Kurikulum SMAI Al Anshor Putri
4. Manajer Bimbel Aqila Course Bumiratu


0 التعليق:

Post a Comment

Penulis
Pendidikan
1. S1 BK (STKIPMPL)
2. S2 BK (Unnes)